Zysk netto Konsorcjum Stali wzrósł r: r do 9,83 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Stali odnotowało 9,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto w omawianym okresie 2017 r. był wyższy o 1 755 tys. zł od tego z roku ubiegłego, czyli o 21,7%. Główny wpływ na wzrost wypracowanego zysku miało umiejętne zarządzanie stanami magazynowymi i sprzedażą w warunkach zmienności i niepewności cenowej na rynku" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,22 mln zł wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 405,75 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 319,29 mln zł rok wcześniej.

Spółka podawała wcześniej, że według wstępnych danych miała w III kw. br. 405,75 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. br., co stanowi wzrost o 86,46 mln zł w stosunku do III kw. roku poprzedniego i 9,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w tym czasie, co stanowi wzrost o 1,99 mln zł r/r.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 25,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 137,86 mln zł w porównaniu z 919,75 mln zł rok wcześniej, podano w raporcie.

"Należy jednak pamiętać o tym, że na ponadprzeciętny wynik [I-III kw.] roku 2016 duży wpływ miała niespodziewana przez rynek, bardzo gwałtowna zmiana trendu spadkowego cen na wyroby hutnicze w II kwartale ubiegłego roku. Znaczące wzrosty cen, które wówczas nastąpiły przyczyniły się do osiągnięcia w II kwartale 2016 r. ponadprzeciętnej zyskowność przez emitenta i jego grupę, co jest trudne do osiągnięcia w okresach, w których nie następują aż tak duże fluktuacje cen" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 26,09 mln zł wobec 31,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)