"Naszym celem jest powrót do regularnych wypłat dywidendy. Myślę, że pierwsza dywidenda zostanie wypłacona z zysku za 2020 rok" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji.

Arctic Paper nie wypłacał dywidendy przez dwa ostatnie lata, czyli za lata 2018 i 2019.

"Spodziewane ograniczenie capeksu w 2021 roku zwiększy nasze możliwości wypłaty dywidendy za 2020 rok. Zmniejszamy zadłużenie, mamy dobre wyniki finansowe, wszystko wskazuje na to, że będzie możliwość wypłacenia dywidendy z zysku za obecny rok" - dodał prezes.

Na początku 2020 roku prezes Jarczyński zapowiadał, że co do zasady spółka chciałaby przeznaczać ok. 1/3 zysku na dywidendę.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)