"Strategia zakłada rozwój organiczny segmentów grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. w tempie przekraczającym szacowane dynamiki wzrostu poszczególnych rynków. Bezpieczne wskaźniki finansowe oraz zakładane wysokie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie Strategii pozwolą wykorzystać ewentualne okazje akwizycyjne w obszarze związanym z podstawowym zakresem działalności grupy kapitałowej - produkcja wyrobów oraz systemów na bazie aluminium" - czytamy w komunikacie.

Strategia organicznego rozwoju segmentu opakowań giętkich, ze względu na obserwowane zmiany rynkowe i regulacyjne, nie zawiera projektów zwiększających moce produkcyjne. Sytuacja będzie monitorowana co może prowadzić do aktualizacji planów segmentu i uruchomienia projektów rozwojowych, w tym także o charakterze akwizycyjnym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę obserwowane procesy konsolidacji rynku w tym obszarze oraz silną pozycję segmentu, Grupa Kęty zamierza przeprowadzić proces oszacowania wartości rynkowej segmentu poprzez weryfikację zainteresowania potencjalnych inwestorów. Po zakończeniu tego procesu, w zależności od jego efektów oraz sytuacji gospodarczo-finansowej, możliwe będzie podjęcie dalszych decyzji, tj. w przedmiocie rekomendacji dotyczącej kontynuacji przyjętej strategii segmentu czy też aktualizacji Strategii grupy kapitałowej, w tym w zakresie dezinwestycji, podano także.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)