Zgłoszenia w konkursie będą przyjmowane do 29 stycznia, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zaplanowano na 5 lutego w siedzibie firmy w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa JSW dziesiątej kadencji znajdują się w ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym we wtorek na stronie internetowej spółki.

Dotychczasowy prezes JSW Włodzimierz Hereźniak został w poniedziałek odwołany ze stanowiska bez podania przyczyn, w połowie trzyletniej kadencji zarządu.

Reklama

Nazwisko nowego prezesa JSW będzie znane najwcześniej za kilkanaście dni. Do tego czasu – decyzją rady nadzorczej – firmą kieruje wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych Artur Dyczko. W zarządzie jastrzębskiej spółki pozostają także Radosław Załoziński (odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne i handel), wiceprezes ds. rozwoju Tomasz Duda oraz wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko przez załogę.

W poniedziałek kurs akcji JSW na warszawskiej giełdzie wzrósł o 18,83 proc., do poziomu 33,63 zł za akcję. To najwyższa wartość akcji od sierpnia 2019 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa specjalizuje się w produkcji węgla koksowego – w ub. roku udział tego typu węgla w całości produkcji wzrósł z 71 proc. do blisko 80 proc. W 2020 r. kopalnie JSW wyprodukowały ok. 14,4 mln ton węgla, wobec 14,8 mln ton rok wcześniej.

Na ubiegłoroczne wyniki Grupy JSW, która od stycznia do września 2020 r. miała blisko 1,1 mld zł straty, wpłynęło - jak oceniali przedstawiciele spółki prezentując jej wyniki w trzech kwartałach roku - gwałtowne zahamowanie aktywności gospodarczej w efekcie pandemii, osłabienie popytu i spadek produkcji stali oraz zmniejszenie zapotrzebowania na surowce do jej wytwarzania.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. Grupa JSW odnotowała 1 mld 88,6 mln zł straty netto wobec 704,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wartość wskaźnika EBITDA za trzy kwartały (bez zdarzeń jednorazowych) była ujemna i ukształtowała się na poziomie minus 80,5 mln zł. Przychody Grupy JSW ze sprzedaży spadły w trzech kwartałach o 24,5 proc. Spadek przychodów był efektem kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, która spowodowała zmniejszenie popytu na węgiel i koks oraz wpłynęła na spadek cen tych surowców.