Zakończenie prac nad projektem nowej polityki przemysłowej planowane jest na II kwartał 2021 r.

Powstanie nowej polityki przemysłowej ma być jednym z głównych filarów dla impulsu rozwojowego polskiej gospodarki opracowanego w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju, przygotowanego przez MRPiT.

"W styczniu bieżącego roku zaprosiłem przedstawicieli przemysłu, organizacje branżowe oraz jednostki naukowe do […] szerokich konsultacji. Poprosiłem o zdefiniowanie najpoważniejszych barier i zaproponowanie najskuteczniejszych rozwiązań, dzięki którym różne gałęzie polskiego przemysłu sprostają wyzwaniom współczesnego międzynarodowego rynku. Otrzymaliśmy ponad 300 propozycji. Wszystkie uporządkowaliśmy i przeanalizowaliśmy bardzo dokładnie. W ten sposób powstała Biała Księga Rozwoju Przemysłu" - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

Z dokonanej przez MRPiT analizy materiałów nadesłanych przez przedsiębiorców wynika, że największymi barierami są: dostęp do pracowników, systemy kształcenia niedostosowane do potrzeb poszczególnych branż, trudności w dostępie do preferencyjnych form finansowania, problemy związane z regulacjami środowiskowymi, w tym z gospodarowaniem odpadami, wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, regulacje prawa pracy, koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z rosnącymi cenami energii.

Natomiast największymi wyzwaniami, na jakie wskazywali przedsiębiorcy są: dostęp do deficytowych zawodów transformacja cyfrowa, gospodarka niskoemisyjna, transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i wsparcie dla przemysłów energochłonnych.

Nowa polityka przemysłowa

W ramach nowej polityki przemysłowej MRPiT planuje koncentrację na rozwiązywaniu konkretnych, precyzyjnie zdefiniowanych problemów branż. Służyć temu wykorzystanie instrumentów legislacyjnych i programowych dopasowanych do ich potrzeb.

"Narzędziami służącymi realizacji polityki przemysłowej mają być m.in. deregulacja przepisów (m.in. w ramach tarczy prawnej), kontrakty branżowe (zasady i reguły współpracy poszczególnych branż z państwem w perspektywie wieloletniej), polityka zakupowa (instrument definiujący możliwości wykorzystania zamówień publicznych do wspierania rozwoju gospodarki), agendy badawcze i sektorowe programy B+R" - podał resort w komunikacie.

Gowin w trakcie konferencji zaznaczył, że wnioski i rekomendacje przedsiębiorców "znajdą odzwierciedlenie w programie Nowej Polityki Przemysłowej", chociaż - jak zastrzegł - nie wszystkie zostaną uwzględnione w 100%. Podstawowym instrumentem ma być kontakt branżowy, określający wzajemne zobowiązania biznesu i administracji.