Eurostat podał w piątek, że produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w styczniu o 5,6 proc. rdr, po wzroście o 6,1 proc. rdr miesiąc wcześniej.

"Polska po raz kolejny znalazła się w czołówce krajów UE – nasza produkcja przemysłowa w styczniu wg Eurostat wzrosła o 5,6 proc. r/r (dane skorygowane o efekt kalendarzowy). Wyższy wzrost zanotowały jedynie Irlandia (27,5 proc.) i Litwa (11,8 proc.)" - podkreślił w komentarzu Tomanek.

Reklama

Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 5,7 proc. r/r

Dodał, że w styczniu największy wzrost rok do roku zaliczyły produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 3 proc. w UE i o 1,6 proc. w strefie euro) oraz produkcja dóbr pośrednich (o 2,2 proc. w UE i o 1,8 proc. w strefie euro). Wzrosła także produkcja dóbr kapitałowych (o 0,9 proc. w UE i o 0,9 proc. w strefie euro). "Wynik dla Polski jest zbliżony do danych GUS, wg których, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja przemysłowa w styczniu br. wzrosła o 5,7 proc. r/r" - wskazał wiceminister.

Resort zwrócił uwagę, że dane Eurostatu pokazały, że najgłębsze spadki w ujęciu rocznym nastąpiły w Portugalii (-6,5 proc.), na Malcie (-6,2 proc.) i w Słowacji (-4 proc.). W całej Unii Europejskiej nastąpił wzrost produkcji przemysłowej o 0,3 proc., a w strefie euro o 0,1 proc. (w grudniu odpowiednio: +0,1 proc. i -0,2 proc.).

Dodano, że w ujęciu miesięcznym, styczniowa produkcja przemysłowa (wyrównana sezonowo) wzrosła o 0,7 proc. w całej UE i o 0,8 proc. w strefie euro, podczas gdy w grudniu notowano jej spadki kolejno o: 1,2 proc. oraz o 1,6 proc.