"Z rozmów z naszymi klientami mamy zasygnalizowaną perspektywę bardzo wysokiego zapotrzebowania aż do końca III kw. - tak to widzą nasi klienci. Oczywiście trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie się rozwijać, natomiast to, jak mocno rozpoczął się ten rok i jak klienci stopniowo zwiększają wolumeny daje solidną perspektywę do końca III kw., a myślę, że z impetem może to również przeciągnąć się na IV kw. tego roku" - powiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk podczas telekonferencji.

Podtrzymała też oczekiwanie, że wolumen sprzedaży w całym 2021 r. wyraźnie przekroczy 200 tys. ton.

Reklama

Spółka szacowała swój udział w rynku, bez uwzględnienia efektu pandemii na ok. 6-7%.

"Naszym celem jest przesunięcie się na 10% udziału. Oceniam, że na chwilę obecną możemy być w okolicach 8-9% szacunkowo" - wskazała Drzyżdżyk.

"Celem jest wzrost do 9-10%, w zależności od tego, jak rynek się odbije, w przyszłym roku" - dodał przewodniczący rady nadzorczej Grzegorz Stulgis.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)