Reklama

"Weryfikacja odpisów możliwych do odwrócenia spowodowała zmniejszenie rozwiązanych odpisów o kwotę 21 932 tys. zł. W związku z powyższym, odwrócenie odpisów aktualizujących wartość majątku utworzonych w poprzednich okresach, nastąpi w łącznej wysokości 62 647 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Po zmianie wpływ zdarzenia na wyniki jednostkowe wyniesie:

a) wpływ na EBITDA: 62 647 tys. zł

b) wpływ na wynik netto: 50 744 tys. zł

"Wpływ na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej emitenta oszacowano na poziomie:

a) wpływ na EBITDA: 60 634 tys. zł

b) wpływ na wynik netto: 49 114 tys. zł" - czytamy dalej.

Ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie za 2020 rok, którego publikacja zaplanowana jest na 31 marca 2021 r.

Wcześniej w marcu ZCh Police informowały o ujęciu w księgach rachunkowych pod datą 31 grudnia 2020 r. odwrócenia odpisów aktualizujących wartość majątku utworzonych w poprzednich okresach, w łącznej wysokości 84,58 mln zł. Wpływ na skonsolidowany wynik netto miał wynieść 66,26 mln zł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)