"W ocenie zarządu, 2021 rok rozpoczął się optymistycznym akcentem w postaci znacznego popytu na produkty oferowane przez segmenty grupy kapitałowej. Dzięki temu szacowane przychody ze sprzedaży wzrosną o 18% do poziomu 980 mln zł, w tym największą dynamikę zanotuje Segment Wyrobów Wyciskanych (23%) natomiast w Segmencie Opakowań Giętkich oraz w Segmencie Systemów Aluminiowych szacowany wzrost przychodów wyniesie odpowiednio 14% i 13%" - czytamy w komunikacie.

Wysoki poziom sprzedaży segmentów i efektywna działalność operacyjna powinny przełożyć się na poprawę wyników finansowych. Szacowany na chwilę obecną zysk EBITDA w I kwartale 2021 r. wyniesie ok. 185 mln zł, co stanowi wzrost o 27% r/r. Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zysk z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniesie ok. 149 mln zł, a więc będzie wyższy o 37% r/r. Spółka szacuje, że wynik na działalności finansowej będzie ujemny i wyniesie ok. (-) 3 mln zł, podano także.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2021 r. szacowany jest na ok. 118 mln zł, wzrost o 42% r/r.

Szacowany poziom długu netto na koniec I kwartału 2021 r. wyniesie ok. 500 mln zł.

"W I kwartale 2021 r., do dnia publikacji niniejszego komunikatu nie odnotowano istotnego, negatywnego wpływu pandemii wirusa SARS-Cov-2 na wyniki finansowe grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. Działania w tym zakresie niezmiennie koncentrowały się na zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz ciągłości produkcji" - podkreślono także.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 r. zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji raportów okresowych nastąpi 21 kwietnia 2021 r.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)