"Zarząd Famur, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 24 marca 2021 r. zawarł szereg umów jednostkowych ze spółką z Grupy Tauron, w której podmiotem dominującym jest Tauron Polska Energia S.A., na najem kombajnów chodnikowych. Łączna kwota zawartych umów wynosi ok. 26 mln zł netto. Warunki zawartych umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu" - czytamy w komunikacie.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)