"Zarząd emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na wyższy poziom wyników finansowych wypracowanych w IV kwartale 2020 roku w stosunku do skonsolidowanych wyników opublikowanych przez emitenta w analogicznych okresach trzech lat poprzednich. Jednocześnie skonsolidowane wyniki wypracowane w IV kwartale 2020 roku odbiegają od oczekiwań rynkowych. Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensaty należne uprawnionym spółkom Grupy Azoty za rok 2019 i 2020 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej łącznej kwocie około 218,8 mln zł oraz dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. Wysokość wsparcia dla spółek Grupy Azoty wyniosła 64,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej spółki za IV kwartał 2020 roku wyniosły:

- Przychody ze sprzedaży: 2 735,9 mln zł mln zł

- EBITDA: 315,08 mln zł

- Wynik netto: 92,3 mln zł

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej spółki za 2020 rok wyniosły:

- Przychody ze sprzedaży: 10 524,5 mln zł mln zł

- EBITDA: 1 321,5 mln zł mln zł

- Wynik netto: 355,4 mln zł, podano także.

Ostateczne wyniki finansowe za rok 2020 zostaną opublikowane 31 marca 2021 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)