W IV kwartale 2020 roku wypracowano wyższy poziom wyników finansowych w stosunku do oczekiwań rynkowych. Jednocześnie skonsolidowane wyniki wypracowane w IV kwartale 2020 roku odbiegają od średniej wyników z lat ubiegłych, tj. IV kwartał 2017-2019, podano.

"Zarząd emitenta informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensaty należne spółce za rok 2019 i 2020 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej łącznej kwocie około 119,9 mln zł, rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w części dotyczącej majątku przypisanego do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) Agro w kwocie 17,4 mln zł oraz dofinansowania w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. Wysokość wsparcia dla spółek grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A. wyniosła 29,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy zysk netto ZA Puławy za rok 2020 wynosi 215,9 mln zł przy 3 206,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. Szacunkowa EBITDA wynosi 521,9 mln zł.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe za rok 2020 zostaną opublikowane 31 marca 2021 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)