"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu zarządu JSW:

- pana Artura Dyczko pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych,

- pana Radosława Załozińskiego pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie rada nadzorcza powierzyła prezes Barbarze Piontek pełnienie obowiązków wiceprezesa ds. ekonomicznych i wiceprezesa ds. handlu od 29 marca 2021 roku do dnia powołania odpowiednich wiceprezesów.

Z kolei Tomaszowi Dudzie powierzono pełnienie obowiązków wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych od 29 marca 2021 roku do dnia powołania odpowiedniego wiceprezesa. W tym okresie Tomasz Duda pozostaje również wiceprezesem ds. rozwoju.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)