"Zarząd spółki rekomendując przeznaczenie zysku za 2020 rok w całości na kapitał zapasowy spółki i w konsekwencji zaniechanie wypłaty dywidendy za rok 2020, zgodnie z polityką dywidendową spółki wziął pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną w polskim górnictwie węgla energetycznego, utrzymującą się niepewność na globalnych rynkach w wyniku kryzysu COVID-19, a także plany inwestycyjne emitenta w rozwój nowego segmentu odnawialnych źródeł energii, jak i inne potencjalne projekty dywersyfikacyjne" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2020 r. akcjonariusze Famuru zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok 2019.

Famur odnotował 185 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 245 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 169 mln zł wobec 161 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)