Reklama

"Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje, że dzisiaj podjął uchwałę o przedłużeniu okresu obowiązywania zawartego w dniu 5 maja 2011 r. porozumienia zbiorowego zawartego pomiędzy zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych działających w JSW, dotyczącego gwarancji zatrudniania dla pracowników JSW. Zgodnie z zapisami zawartego w 2011 r. porozumienia, gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW wynosiły 10 lat licząc od dnia upublicznienia akcji JSW na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Na mocy podjętej dzisiaj uchwały zarządu JSW gwarancje pracownicze będą przedłużone o okres kolejnych 10 lat, podano także.

"Zarząd JSW informuje jednocześnie, że warunki pracy i płacy pozostają niezmienne, a wysokość wynagrodzeń ustanawiana w spółce będzie kształtować się na dotychczasowych zasadach" - czytamy dalej.

Jednocześnie zarząd JSW stoi na stanowisku, że zawarcie nowego porozumienia z organizacjami związkowymi dotyczącymi przedłużenia gwarancji zatrudnienia dla pracowników JSW nie będzie wywierać skutków finansowych dla spółki, gdyż zarząd nie rozważał jakichkolwiek zmian lub redukcji w zatrudnianiu, a mając na uwadze dodatkowo trudności z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników zawarcie porozumienia powinno mieć pozytywny wpływ na stabilizację zatrudnienia w JSW, wskazano.

"Ewentualne oszczędności, związane z sytuacją finansową spółki będą poszukiwane przez zarząd spółki w obszarach nie dotyczących sfery zatrudniania. Zarząd JSW będzie dążył do stabilizacji sytuacji w spółce, poprawy jej funkcjonowania i m.in. do odbudowy funduszu stabilizacyjnego, który zabezpieczy zarówno spółkę jak i jej pracowników na kolejne lata. Umowa społeczna obejmująca powyższą decyzję spółki zostanie przedstawiona reprezentatywnym organizacjom związków zawodowych działających w JSW" - podsumowano w materiale.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)