"Porozumienie zakłada gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW na okres 10 lat, licząc od dnia zawarcia porozumienia. Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w celu zachowania aktualnych miejsc pracy i rozwoju spółki" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie nowego jednolitego zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników JSW, a do tego czasu warunki umów o pracę pracowników zakładów JSW nie ulegną zmianom i nie będą podlegać wypowiedzeniom, ustalono także.

Wczoraj JSW podała, że jej zarząd podjął uchwałę o przedłużeniu o kolejnych 10 lat gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)