Reklama

"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 65,8 tys. ton - wzrost o 5,4 tys. t (+9%) w relacji do analogicznego miesiąca 2020 roku zanotowano we wszystkich segmentach operacyjnych. W odniesieniu do segmentu KGHM Polska Miedź S.A. wzrost dotyczył produkcji z obcych materiałów miedzionośnych" - czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 89,6 ton, tj. o 37,1 t mniej (-29%) niż zrealizowano w analogicznym miesiącu 2020 roku, co jest przede wszystkim skutkiem przeprowadzenia planowanego remontu Wydziału Metali Szlachetnych.

Produkcja TPM wyniosła 13 tys. troz, a tym samym uległa zmniejszeniu o 7,2 tys. troz (-36%), z uwagi na niższą produkcję złota w spółce-matce.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów, co oznacza wzrost o 0,7 mln funtów w relacji do marca 2020 r. z uwagi na wzrost zawartości molibdenu w rudzie oraz osiągnięcie wyższych uzysków w kopalni Sierra Gorda.

W okresie styczeń-marzec produkcja miedzi płatnej sięgnęła 185,5 tys. ton wobec 174,1 tys. ton rok wcześniej.

"W okresie styczeń-marzec 2021 r. produkcja i sprzedaż miedzi, srebra i metali szlachetnych w grupie kapitałowej kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie na ten okres. Spadek wystąpił w zakresie produkcji molibdenu ze względu na niższy poziom przerobionej rudy oraz mniejszą od planowanej zawartość tego pierwiastka w kopalni Sierra Gorda. W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 roku zanotowano wzrost produkcji miedzi" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)