Reklama

Zrealizowany w I kw. capex stanowi 18,9% nakładów zaplanowanych przez PKN Orlen na cały 2021 rok, na poziomie 9,5 mld zł. Rok wcześniej było to 15,6% (1,2 mld zł z planowanych 7,7 mld zł).

Wśród zrealizowanych inwestycji w I kwartale 0,4 mld zł przeznaczone zostały na rafinerię, 0,5 mld zł na petrochemię, 0,5 mld zł na energetykę, ponadto 0,3 mld zł na segment detaliczny i 0,1 mld zł na segment wydobywczy, wynika z danych z prezentacji.

W I kw. br. 75% wszystkich nakładów koncernu poniesione zostało w Polsce, 12% w Czechach, 4% na Litwie i w Kaniadzie, 3% w Niemczech i 2% na Słowacji, czytamy również w prezentacji.

Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w I kwartale 2021 r. PKN Orlen wymienia budowę instalacji glikolu propylenowego w Orlen Południe, instalacji Visbreakingu w Płocku, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, projekt rozbudowy zdolności produkcyjnych instalacji olefin w Płocku, budowę instalacji DCPD w Unipetrol Energetyka, modernizację obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców w GK Energa, projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, rozwój sieci ładowania samochodów elektrycznych (13 nowych stacji).

Koncern uruchomił w tym okresie 8 stacji paliw, zamknął 7, a 3 stacje zostały zmodernizowane, otwarto także 11 punktów Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy convenience).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)