Zysk operacyjny wyniósł 44 mln zł wobec 62 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 91 mln zł wobec 109 mln zł rok wcześniej.

"Zysk operacyjny wyniósł 44 mln zł. Spadek zysku operacyjnego, a także EBITDA za okres 3 miesięcy 2021 roku o 18 mln zł względem okresu porównywalnego 2020 roku był konsekwencją niższego zysku brutto na sprzedaży, częściowo skompensowanego niższymi kosztami sprzedaży oraz ogólnego zarządu i pozostałymi kosztami operacyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 274 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 344 mln zł rok wcześniej.

"Raportowany spadek przychodów w pierwszym kwartale 2021 r. spowodowany jest głównie istotnym ograniczeniem zamówień na rynku pierwotnym jak również zmianą w strukturze grupy. Spadek przychodów we wspomnianym kwartale wyniósł ok. 20%, a po wyłączeniu zmian w zakresie konsolidacji, ok. 15%, przychody osiągnęły poziom 274 mln zł. Największa redukcja została zanotowana w kategorii dostaw maszyn i urządzeń, tj. 37% rok do roku, podczas gdy przychody z aftermarketu i dzierżawy utrzymały się na porównywalnym poziomie ok. 156 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 30 mln zł wobec 42 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)