"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło [...] uchwałę w sprawie podziału zysku za 2020 rok, zgodnie z którą zysk spółki za rok 2020 w kwocie 14 693 449,1 zł postanawia się przeznaczyć w sposób następujący:

- kwotę 2 061 861,24 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,12 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte akcje spółki w liczbie 17 182 177 sztuk

- kwotę 12 631 587,86 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 7 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 22 czerwca 2021 r.

Bowim odnotował 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 14,69 mln zł wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,2 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)