Gazeta powołuje się na najnowszy "Barometr dostawców motoryzacyjnych w Polsce", przygotowany przez AutomotiveSuppliers.pl. Wynika z niego, że w II kw. 2021 r. blisko trzech na czterech dostawców podzespołów odczuło negatywny wpływ niedoboru półprzewodników na produkcję (wobec 55,5 proc. w I kw. 2021).

"Puls Biznesu" wskazuje, że ograniczenia w dostępności półprzewodników przełożyły się na wyniki sprzedażowe. O ile w pierwszym kwartale na spadek sprzedaży (wobec zakładanego budżetu) wskazało mniej niż 39 proc. ankietowanych, to w zakończonym właśnie drugim kwartale odsetek takich odpowiedzi wzrósł do ponad 55 proc. Niemal dwie trzecie ankietowanych jest zdania, że problem na rynku półprzewodników będzie skutkował niższą produkcją co najmniej do końca roku, a połowa z nich uważa, że także na początku przyszłego.

Przedstawiciele branży wskazali też na inne wyzwania, przed którymi stoi przemysł motoryzacyjny. Ich zdaniem, jeszcze bardziej wzrośnie znaczenie rosnących cen surowców takich jak stal, aluminium i tworzywa sztuczne, a także niestabilność i niepewność zamówień klientów.

"Sektor motoryzacyjny boryka się z kumulacją wyzwań. Poza już wspomnianymi należy wymienić choćby zapewnienie dostaw komponentów niezbędnych do produkcji oraz pozyskanie kadry. Znacząca część zakładów produkcyjnych w Polsce i Europie znajduje się już od dłuższego czasu w stanie permanentnego zarządzania kryzysowego" — skomentował partner w AutomotiveSuppliers.pl Rafał Orłowski.(PAP)

Reklama