Reklama

"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w III kwartale 2021 roku wyniosła 340 mln zł (w tym 50 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w Tanne Sp. z o.o.) w stosunku do 347 mln zł w okresie porównawczym 2020 roku (w tym 17 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 2% niższa w stosunku do III-go kwartału roku 2020" - czytamy w komunikacie.

Na początku III kw. 2021 r. we wszystkich zakładach produkcyjnych grupy kapitałowej (łącznie z zakładem produkcji płyty w Tanne) odbył się tradycyjny dwutygodniowy postój remontowy, który w 2020 r. wyjątkowo nie był przeprowadzony w fabrykach mebli, a jedynie w zakładzie produkującym płytę w Tanne, podano także.

Narastająco po III kwartałach 2021 roku przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły 948 mln zł (wzrost o 22%), podała dalej spółka.

Skonsolidowany EBIT za trzy kwartały 2021 ukształtował się na poziomie 127 mln zł (wzrost o 72%), zaś wynik EBITDA grupy za ten okres wyniósł 168 mln zł (wzrost o 45%).

Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec III kwartału 2021 r. ukształtował się na poziomie ok. 1,6, podano także.

"Zarząd spółki informuje, że we wstępnych wynikach za III kwartał 2021 roku ujęto odpis w wysokości 2,3 mln zł na utratę wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej położonej w Przemyślu w związku z otrzymaniem jej aktualnej wyceny. Zarząd informuje, iż wszystkie nieruchomości komercyjne zostały wycenione przez renomowaną firmę rzeczoznawców majątkowych. Skutki wycen zostały ujęte w księgach II i III kwartału 2021 roku, zaś łączna wartość odpisu wyniosła 10 mln zł" - napisano też w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za III kwartał 2021 roku.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2020 r. spółka miała 1,16 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)