Reklama

"Powtórzenie wyniku będzie trudnym wyzwaniem" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej. Dodał, że ma na myśli przychody i wynik finansowy, który jest ich pochodną.

Poinformował, że Ukraina odpowiadała za ok. 10% przychodów grupy w 2021 r., Białoruś za ok. 2%, a Rosja za ok. 1%.

Jednocześnie podkreślił, że ponad 85% działalności grupy przypada na Polskę i Węgry - rynki, które na dziś wydają się stabilne.

Poza sytuacją polityczną spółka zwraca uwagę na inne okoliczności - możliwy spadek siły nabywczej konsumentów w związku z inflacją i wzrostem wydatków m.in. na energię i żywność. Śnieżka spodziewa się też dalszego wzrostu cen surowców i opakowań, który był szacowany przez firmy z branży na ok. 30% na przestrzeni koniec 2020 r. - koniec 2021 r.

"Nie spodziewamy się już tak wysokiego wzrostu, ale jesteśmy przekonani, że będzie dwucyfrowy" - powiedział prezes.

Mikrut zapowiedział również obronę marży i realizację odpowiedniej polityki cenowej. Jak wskazał, do tej pory spółka dokonała podwyżek produktów o ok. 10% od początku 2021 r.

Zarząd poinformował także, że capex w 2023 r. może być w okolicy, lub nawet poniżej amortyzacji, czyli ok. 40 mln zł. Wcześniej spółka podała, że capex przewidywany na br. to ok. 55 mln zł.

Śnieżka podtrzymuje strategiczne zainteresowanie akwizycjami zagranicznymi.

"Najpierw jednak w pełni chcemy skonsolidować się ze spółką węgierską, bo to też Śnieżkę obciąża organizacyjnie. Z drugiej strony, chodzi o wymiar finansowy. Chcemy trochę zmniejszyć w kolejnych latach zadłużenie spółki. Chcielibyśmy powrócić do naszego celu, jakim jest dług na poziomie 1x EBITDA. Ale właśnie z takiego powodu, że takie zadłużenie spółki daje nam możliwość łatwego pozyskania finansowania w przypadku kolejnych transakcji. Zmniejszamy - jak sygnalizowaliśmy - capex, więc będziemy dość szybko w kolejnych latach zmniejszać zadłużenie, by spółka była gotowa do przeprowadzenia takich transakcji. Rynek farb się konsoliduje i jest akceleracja tego procesu" - powiedział prezes.

Na koniec 2021 r. wskaźnik dług netto/EBITDA Śnieżki wynosił ok. 2,6x.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2021 r. miała 795 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)