W I kw. br. nakłady na rafinerię wyniosły 0,7 mld zł, na petrochemię 1,3 mld zł, na energetykę 0,4 mld zł, na detal 0,3 mld zł, a na wydobycie 0,2 mld zł, podano w prezentacji wynikowej.

Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w I kwartale 2022 r. PKN Orlen wymienia budowę instalacji visbreakingu oraz HVO w Płocku oraz instalacji hydrokrakingu w Orlen Lietuva, projekt rozbudowy zdolności produkcyjnych instalacji olefin w Płocku, budowę pieca krakingu parowego w Litvinowie, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, modernizację aktywów energetycznych oraz przyłączenie nowych odbiorców w Enerdze, zabudowę nowej stacji transformatorowej w Elektrociepłowni-Płock. W I kw. otwarto lub włączono do sieci łącznie 5 stacji paliw, a 8 zamknięto lub zakończono współpracę. Jednocześnie otwarto 10 punktów Stop Cafe/Star Connect oraz 8 punktów alternatywnego tankowania.

Reklama

Capex w I kw. 2022 r. koncentrował się w 74% na Polsce, 15% w Czechach, 5% w Kanadzie, 4% na Litwie oraz po 1% w Niemczech i Słowacji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)