Pozostałą kwotę, tj. 206,56 mln zł walne zgromadzenie zdecydowało się przeznaczyć na kapitał rezerwowy, podano w komunikacie.

"Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2022 r." - czytamy dalej.

W 2021 r. spółka miała 288,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,88 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 291,6 mln zł wobec 70,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)