Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 412 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 615,4 mln zł, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1462,6 mln zł.

Reklama

"W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki" - czytamy dalej.

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 5,57 mln ton, a sprzedaż 5,24 mln ton.

LW Bogdanka zaplanowała publikację wyników za I półrocze na 14 września 2022 r.

"W I półroczu 2022 r. zrealizowaliśmy plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7% w stosunku do pierwotnych założeń, co związane było z eksploatacją ścian pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu uzysku" - czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka podtrzymuje plan produkcji na poziomie 9,5 mln ton w ujęciu rocznym. Wynikająca z harmonogramu, zmiana miksu ścian w drugim półroczu, przewiduje niższy poziom uzysku, a co za tym idzie niższą produkcję węgla handlowego, aniżeli w I poł. 2022 r.

"Obserwując wzmożony popyt na węgiel do odbiorców indywidualnych, podjęliśmy działania dążące do wyprodukowania większej ilości węgla do tych celów (groszek i orzech), co nie wpływa na ogólny poziom produkcji przewidziany na ten rok" - czytamy dalej.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)