Zysk operacyjny wyniósł 365,9 mld HUF wobec 140,6 mld HUF zysku rok wcześniej.

Oczyszczony wynik CCS EBITDA w II kw. 2022 r. wyniósł 483,7 mld HUF wobec 246,8 mld HUF zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 491 mld HUF w II kw. 2022 r. wobec 1 412,6 mld HUF rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 388,3 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 259,1 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 424,4 mld HUF w porównaniu z 2 494,8 mld HUF rok wcześniej. Oczyszczony wynik CCS EBITDA wyniósł odpowiednio: 755,4 mld HUF wobec 428,7 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 690 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 606 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 6 871 mln USD wobec 4 802 mln USD.

Oczyszczony wynik CCS EBITDA za II kwartał br. sięgnął 1 347 mln USD wobec 838 mln USD rok wcześniej.

W całej I poł. 2022 r. spółka miała 1 113 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 873 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 12 802 mln USD wobec 8 408 mln USD.

Oczyszczony wynik CCS EBITDA za I półr. br. sięgnął 2 179 mln USD wobec 1 443 mln USD rok wcześniej.

"Pomimo niepewności, jaka panowała na rynkach w ostatnich sześciu miesiącach, firma zanotowała solidny wynik EBITDA na poziomie 2,179 mld USD (1,347 mld USD tylko za drugi kwartał). W segmentach Upstream i Downstream udało się zrównoważyć negatywny wpływ obowiązujących w niektórych krajach regionu maksymalnych cen paliw, czy nadzwyczajnych podatków wprowadzonych na Węgrzech. Szacowany wpływ tych regulacji na wynik grupy sięgnął 640 mln USD i w 90% dotyczył działalności na Węgrzech" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik EBITDA segmentu Upstream sięgnął w II kwartale 576 mln USD, a przepływy pieniężne wzrosły do poziomu 504 mln USD, co stanowiło 60% całości cash flow w tym okresie.

"Wpłynął na to m.in. wzrost ceny baryłki ropy Brent o ponad 40 USD w ciągu ostatniego roku i ponad czterokrotny wzrost ceny gazu w zakupach spotowych. Średni poziom produkcji węglowodorów w Grupie wyniósł 92,4 tys. boe dziennie - powyżej prognozy, jednak o blisko 6% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wpłynęły na to przede wszystkim naturalnie mniejsze wydobycie oraz niższe przydziały w ramach złoża ACG, w związku z wysokimi cenami ropy" - czytamy w komunikacie.

Segment detaliczny zanotował spadek EBITDA o 72% do poziomu 46 mln USD. Negatywny wpływ na wynik segmentu detalicznego miało wprowadzenie maksymalnych cen paliw na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Słowenii oraz Bośni i Hercegowinie. Na Węgrzech wprowadzono też podatki od nadzwyczajnych zysków, co również osłabiło wynik segmentu detalicznego. Regulowane ceny sztucznie podniosły konsumpcję, a sprzedaż MOL na większości rynków regionu rosła, notując 16 proc. wzrost w drugim kwartale 2022 r. O 9% wzrosła także liczba transakcji, co pomogło częściowo osłabić negatywny wpływ regulacji, dzięki rosnącej sprzedaży oferty pozapaliwowej. W zakończonym kwartale oddano do użytku kolejne 22 punkty Fresh Corner, których liczba wynosi 1 103, podano także.

"Segment Downstream przyniósł w II kwartale wynik EBITDA na poziomie 863 mln USD. Malejący wkład petrochemii został zrównoważony solidnym wynikiem z działalności rafineryjnej. Sprzedaż produktów petrochemicznych wyraźnie spadła w związku z zaplanowanymi na drugi kwartał pracami konserwacyjnymi, a marże były tu wyraźnie niższe niż przed rokiem. Nowy, nadzwyczajny podatek wprowadzony na Węgrzech wpłynął na wynik segmentu Downstream, a wpływ ten będzie widoczny jeszcze bardziej w kolejnych kwartałach" - czytamy dalej.

W segmencie gazowym, wynik EBITDA w drugim kwartale spadł o jedną trzecią do 15 mln USD, w związku z czterokrotnym wzrostem kosztów gazu oraz osłabieniem Forinta względem USD. Mimo, że przesył gazu do magazynów wzrósł niemal o jedną czwartą, przesył ogółem wyraźnie spadł w związku z niepewnością na rynkach, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, wskazała też spółka.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)