"Zarząd spółki postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 23 grudnia 2022 roku, natomiast wypłata zaliczki nastąpi w dniu 29 grudnia 2022 roku. Wypłatą zaliczki objętych będzie 15 634 287 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Zaliczka zostanie wypłacona w całości z kwoty zysku spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym (wynoszącego 103 424 tys. zł) oraz że nie przekracza połowy zysku osiągniętego od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.

Reklama

Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022, w kwocie 3,3 zł na jedną akcję, tym samym akceptując treść ww. uchwały zarządu, wskazano również.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)