"Plan produkcji kopalń KGHM Polska Miedź S.A. na przyszły rok zakłada wydobycie miedzi w urobku na poziomie zbliżonym do wielkości przewidywanej w 2022 roku. W zakresie srebra przewidywany jest wzrost produkcji w konsekwencji wykorzystania pełnych zdolności przerobowych przy niższej zawartości tego pierwiastka w urobku. Zakłada się wzrost jednostkowego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych, głównie z tytułu wzrostu cen materiałów technologicznych, czynników energetycznych i paliw oraz stawek usług obcych przy zachowaniu zakresu rzeczowego kosztów" - czytamy w komunikacie.

Oczekiwany jednostkowy całkowity koszt produkcji miedzi z wsadów własnych w KGHM Polska Miedź wynosi 36,3 tys. zł/t.

Reklama

Dla KGHM International założono produkcję 56 tys. ton miedzi płatnej i 59,2 tys. troz TPM.

"W KGHM International brak produkcji z kopalni Franke, ze względu na zbycie kopalni w pierwszej połowie 2022 roku, częściowo rekompensowany będzie wyższą produkcją miedzi w zasobach Robinson i Sudbury, przy niezmienionej produkcji z kopalni Carlota. Kontynuowane będą tam prace związane z rozwojem infrastruktury naziemnej Projektu Victoria niezbędnej do przeprowadzenia fazy Advanced Exploration (z głębieniem szybu eksploracyjnego - docelowo wentylacyjnego)" - czytamy dalej.

Dla kopalni Sierra Gorda (dla 55% udziałów przypadających KGHM) zaplanowano produkcję 80,3 tys. ton miedzi płatnej i 5,7 mln funtów molibdenu.

"W 2023 roku w kopalni Sierra Gorda eksploatacji będą podlegać strefy o niższej zawartości miedzi, ale wyższej zawartości molibdenu. Stąd, pomimo zwiększenia dziennego przerobu, planowana obniżona zawartość miedzi w rudzie spowoduje spadek produkcji miedzi płatnej w tym zagranicznym aktywie KGHM" - napisano w komunikacie.

Produkcję srebra w koncentracie w KGHM Polska Miedź zaplanowano na 1 261 ton, a srebra metalicznego na 1 301 ton.

Sprzedaż miedzi płatnej w spółce-matce zaplanowano na 607 tys. ton. Budżet zakłada też sprzedaż 1 303 ton srebra płatnego.

"Budżet KGHM na 2023 rok to ambitna i spójna odpowiedź spółki na wyzwania rozwojowe i operacyjne, jak i te, które wynikają z otoczenia makroekonomicznego oraz geopolitycznego. Proponujemy na przyszły rok najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, przy zachowaniu stabilnej pozycji kapitałowej, finansowej i operacyjnej. Chcemy wzmacniać potencjał produkcyjny poszczególnych segmentów grupy kapitałowej, zgodnie z profilami i charakterystyką poszczególnych aktywów. Przyszły rok to szybsze tempo rozwoju projektów górniczych" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Nakłady na inwestycje rzeczowe w kwocie 3 250 mln zł, w tym rezerwa na kwotę 250 mln zł (na finansowanie zakresu wymagającego uzyskania odrębnych decyzji w trakcie roku czy na obsługę zmian w projektach kontynuowanych), kierowane będą przede wszystkim na kontynuację realizowanych projektów, w tym kluczowych programów strategicznych. KGHM zalicza do nich m.in. Program Udostępniania Złoża (w tym projekt GG-2 "Odra"), rozbudowę OUOW Żelazny Most, programy Rozwoju Bazy Zasobowej, KGHM 4.0 czy planowane przestoje technologiczne w ciągu produkcyjnym spółki.

"Z kolei wydatki na inwestycje kapitałowe KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku planowane są w kwocie 2 129 mln zł, w tym na najistotniejsze obszary związane z projektami energetycznymi - w obszarze fotowoltaiki, nabycie udziałów w instalacjach offshore wind czy inwestycje spółek energetycznych Grupy KGHM. Inwestycje te zostaną poprzedzone stosownymi analizami efektywności ekonomicznej, z uwzględnieniem oczekiwanej stopy zwrotu" - czytamy dalej.

W ramach inwestycji kapitałowych założono również finansowanie KGHM International związane z realizacją projektu Victoria, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 29,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)