"Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2022 roku następujące wybrane, skonsolidowane pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz kwoty EBITDA (wartości bez podatku VAT):

- Przychody ze sprzedaży: 3 406,6 mln zł wobec kwoty 2 811,2 mln zł przychodów za rok obrotowy 2021 (wzrost o 21,2%),

- Zysk brutto ze sprzedaży: 768,7 mln zł, wobec 588,9 mln zł za rok obrotowy 2021 (wzrost o 30,5%),

Reklama

- Zysk na działalności operacyjnej: wynik dodatni w kwocie 742,7 mln zł, wobec 467,8 mln zł za rok obrotowy 2021 (wzrost o 58,8%),

- Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni w kwocie 748,7 mln zł, wobec 452,6 mln zł za rok obrotowy 2021 (wzrost o 65,4%),

- Zysk netto: wynik dodatni w kwocie 602,4 mln zł, wobec 363,5 mln zł za rok obrotowy 2021 (wzrost o 65,7%),

- EBITDA: wynik dodatni 787 mln zł, wobec 519,6 mln zł za rok obrotowy 2021 (wzrost o 51,5%)" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za rok 2022 r., którego publikację zaplanowano na 3 marca 2023 r.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 811 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)