FAO prognozuje, że w 2022 r. ilość wyprodukowanego mięsa wyniesie około 361 mln ton. Według FAO kryzys Covid-19 doprowadził do wielu zakłóceń w łańcuchach produkcji i dostaw. Nie spowodowało to jednak spadku globalnej produkcji mięsa. Nawet podczas pandemii trend wzrostowy wolumenu produkcji był kontynuowany, co ilustruje infografika statista.com.

W ciągu ostatnich kilku lat można było zaobserwować zmianę w globalnym rolnictwie. Koszty produkcji mięsa stały się niższe ze względu na rosnącą produkcję pasz zwierzęcych, takich jak soja czy kukurydza, zwiększając tym samym podaż mięsa w wielu krajach. Szczególnie w gęsto zaludnionych krajach Azji zapotrzebowanie na różne rodzaje mięsa wzrosło. Azja jest największym rynkiem produkcji mięsa, z naciskiem na wieprzowinę i drób.

Produkcja mięsa na świecie / statista.com