Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała w czwartek, że o dofinansowanie mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą m.in. prowadzić chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń (średniorocznie) lub hodowlę świń ras rodzimych lub ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją i mieć wpis do ewidencji producentów, a w przypadku osób fizycznych – ukończone 18 lat.

Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Do kiedy można składać wnioski?

Reklama

W całym okresie realizacji tego Planu będzie można otrzymać na ten cel do 100 tys. zł, a pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek, które wynoszą: 320 zł za metr bieżący ogrodzenia; 2860 zł za montaż bramy; 970 zł za umieszczenie furtki. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy to 20 tys. zł - podała ARiMR w komunikacie.

Pozyskane środki na inwestycje zapobiegające ASF będzie można przeznaczyć m.in. na: utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej; wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji; zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń; budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy; posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę; zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt czy też wykonanie ogrodzenia.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 6 października 2023 r. wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Autor: Anna Wysoczańska