Zimbabwe próbuje otrząsnąć się ze skutków zjawiska pogodowego El Niño, które ograniczyło produkcję kukurydzy i doprowadziło do ogłoszenia klęski żywiołowej w kraju. Rząd Zimbabwe stwierdził, że do marca przyszłego roku ponad połowa populacji kraju będzie potrzebować pilnej pomocy żywnościowej.

„W sumie 7,7 miliona ludzi, czyli 51 proc. populacji, będzie potrzebować pomocy żywnościowej” – powiedział Jenfan Muswere, minister informacji na odprawie po posiedzeniu gabinetu, która odbyła się we wtorek w stolicy kraju - Harare.

Najbardziej ucierpią obszary wiejskie

Reklama

Najbardziej dotknięte kryzysem żywnościowym są obszary wiejskie, gdzie do pierwszego kwartału przyszłego roku z pomocy żywnościowej będzie musiało korzystać 6 milionów osób. Według Muswere raport Komisji ds. Oceny źródeł utrzymania Zimbabwe wskazuje, że liczba osób potrzebujących pomocy żywnościowej na obszarach miejskich wynosi 1,7 miliona.

Rosną szacunki zniszczeń upraw kukurydzy

Ministerstwo Rolnictwa podniosło w górę swoje szacunki dotyczące zniszczeń w produkcji kukurydzy w Zimbabwe w tym sezonie do 77 proc. Poprzednie szacunki strat było na poziomie 72 proc.

Kraj szacuje produkcję na 744 271 ton kukurydzy. Tymczasem Zimbabwe zużywa 2,2 miliona ton kukurydzy rocznie, z czego 1,8 miliona ton wykorzystuje się na żywność, a 400 000 ton na paszę dla zwierząt gospodarskich.

El Niño pustoszy region

Zjawisko pogodowe El Niño spowodowało okres suszy w południowej Afryce, który zmniejszył zbiory kukurydzy w Republice Południowej Afryki o co najmniej jedną piątą i skłonił takie kraje, jak Malawi, Zambia i Zimbabwe, do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej z powodu nieurodzaju.

„Cały region Afryki Południowej doświadczył sezonu El Niño, chociaż Zimbabwe wydawało się być epicentrum tego zjawiska” – powiedział Muswere.

ONZ apeluje o pomoc dla Zimbabwe

W zeszłym tygodniu Biuro ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych zaapelowało o przekazanie 429 milionów dolarów na pomoc Zimbabwe. Agencja poprosiła także partnerów humanitarnych o 228 milionów dolarów dla Zambii.