Gdy rozmawiamy o transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju na ogólnym poziomie, to mówimy przede wszystkim o źródłach wytwarzania energii, o przesyle, o transporcie, natomiast żywność jest gdzieś w tle.

Jeśli zaś spojrzymy na to, skąd pochodzą emisje, to widzimy już rolnictwo. W przypadku Polski jest to 8-11 proc. wszystkich generowanych emisji. Natomiast jeśli spojrzy się cały łańcuch wartości, łańcuch dostaw żywności do konsumenta, to wtedy już zbliżamy się do 30 proc. Bierzemy tu pod uwagę opakowania, transport, sprzedaż detaliczną, itp. W tym kontekście widać niebagatelną część pracy do wykonania jeśli chodzi o transformację energetyczną.

CAŁA ROZMOWA W MATERIALE WIDEO

Reklama