"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy [...].

Zgodnie z postanowieniami uchwały:

Reklama

1) całość zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 404 982 013,92 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2) 362 473 205,28 zł z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

3) łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi 767 455 219,2 zł,

4) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 1,2 zł,

5) liczba akcji spółki objętych dywidendą wynosi 639 546 016" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 15 września 2021 roku, przy czym wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

- pierwsza transza w kwocie 255 818 406,4 zł, tj. 0,4 zł - 28 września 2021 roku oraz

- druga transza w kwocie 511 636 812,8 zł , tj. 0,8 zł - 10 grudnia 2021 roku, podano również.

Jednocześnie walne zgromadzenie powołało Tobiasa Solorza na członka rady nadzorczej spółki nowej kadencji.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)