Dwie największe organizacje firm telekomunikacyjnych apelują o wyłączenie branży spod pierwszego filara globalnego podatku, nad którym pracuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Zasady globalnego podatku są efektem porozumienia, jakie po kilku latach dyskusji na forum OECD osiągnięto 1 lipca tego roku. 130 krajów świata – w tym Polska – zgodziło się na reformę opartą na dwóch filarach. Pierwszy będzie dotyczył największych międzynarodowych korporacji z obrotami przekraczającymi 20 mld euro rocznie i ma sprawić, aby ich podatki trafiały do krajów, w których rzeczywiście działają. Drugi dla firm z co najmniej 750 mln euro przychodów wprowadzi minimalną stawkę CIT na poziomie 15 proc., co uniemożliwi im uciekanie z rozliczeniami do rajów podatkowych.
W odpowiedzi na te plany GSMA i ETNO wzywają „do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do opodatkowania sektora telekomunikacyjnego”.