Zysk operacyjny wyniósł 500,9 mln zł wobec 4 131,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł w III kw. br. 953 mln zł wobec 4 595 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 839,6 mln zł wobec 904,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

"Skorygowany wynik EBITDA z wykluczeniem zysku na sprzedaży spółek zależnych i stowarzyszonych wyniósł 839,6 mln zł w trzecim kwartale 2022 roku i był niższy o 64,6 mln zł (-7,1%) r/r wobec poziomu 904,2 mln zł w trzecim kwartale 2021 roku, skutkując marżą EBITDA na poziomie 25,7% (-4,1 pkt proc. r/r). Wpłynęły na to w szczególności istotnie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej i wyższe koszty kontentu" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 270,9 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 3 031,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 740,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 071,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 485,7 mln zł w porównaniu z 9 179 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł w I-III kw. br. 2 612,9 mln zł wobec 6 818,6 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 2 533,6 mln zł wobec 3 127,8 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku świadczyliśmy dla klientów B2C 13 341 tys. usług kontraktowych (RGU), czyli o 153 tys. mniej niż przed rokiem (-1,1% r/r). Główną przyczyną tego spadku było zmniejszenie liczby świadczonych usług płatnej telewizji o 200 tys. (-3,8% r/r), do poziomu 5 106 tys. RGU, co wynikało głównie z repozycjonowania cenowego i zmiany strategii oferowania naszych serwisów wideo online (w 2021 roku platformę Ipla zamieniliśmy na odmiennie spozycjonowaną cenowo nową ofertę Polsat Box Go), mniejszej liczby świadczonych usług telewizji satelitarnej oraz podjętej decyzji o zaprzestaniu świadczenia usługi TV Mobilna. Spadek ten jest częściowo kompensowany rosnącą liczbą usług telewizyjnych świadczonych w technologii internetowej (IPTV/OTT)" - czytamy dalej w raporcie.

Równocześnie grupa odnotowała utrzymujący się przyrost kontraktowych usług telefonii komórkowej dla klientów B2C, o 50 tys. (+0,8% r/r), do poziomu 6 232 tys. Jest to efekt realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta, w tym usług 5G, znajdujących się w ofercie od maja 2020 r., podkreślono.

"W analizowanym okresie liczba kontraktowych usług dostępu do internetu świadczonych klientom B2C pozostawała na stabilnym poziomie i wyniosła 2 003 tys. na koniec trzeciego kwartału 2022 r. Czynnikiem, który wspiera utrzymanie naszej bazy usług dostępu do internetu, jest sukcesywnie poprawiająca się jakość naszych sieci telekomunikacyjnych na skutek prowadzonych inwestycji, czego wyrazem jest wysokiej jakości sieć w technologii 5G, pokrywająca ok. 50% populacji Polski oraz prowadzona sukcesywnie modernizacja naszej sieci przewodowej" - napisano także.

Grupa obserwuje "systematyczny wzrost" nasycenia bazy klientów B2C usługami łączonymi, co odzwierciedla się w rosnącym wskaźniku usług kontraktowych przypadających na jednego klienta B2C. Na koniec września 2022 roku klienci korzystali średnio z 2,24 usług kontraktowych (+0,9% r/r).

"Wierzymy, że dalsza saturacja bazy klientów usługami łączonymi, w tym naszym flagowym produktem smartDOM, do którego sukcesywnie dołączamy kolejne produkty, będzie miała pozytywny wpływ na wzrost liczby świadczonych przez nas usług kontraktowych w przyszłości oraz będzie wspierała utrzymanie wskaźnika churn na niskim poziomie" - wskazano w raporcie.

Udział w oglądalności w grupie komercyjnej (wszyscy widzowie w wieku 16-59 lat, uwzględnione transmisje przesunięte w czasie Live+2, tj. do 2 dni, od września 2021 roku łącznie z widownią poza domem tzw. OOH) dla całej Grupy Polsat Plus wyniósł 22,5% w III kw. 2022 roku, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 2,5 pkt proc. oraz 22,8% w dziewięciu miesiącach 2022 roku, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 2 pkt proc.

"Na wysokość udziałów w oglądalności kanałów grupy niekorzystnie wpłynął proces refarmingu ze standardu DVB-T na DVB-T2, zakończony 27 czerwca 2022 roku, w którym nierówno potraktowano nadawców komercyjnych, faworyzując nadawcę publicznego, któremu decyzją administracyjną umożliwiono kontynuację nadawania sygnału kanałów TVP w starym standardzie do końca 2023 roku" - napisano w raporcie.

W efekcie przeprowadzanego etapami procesu refarmingu widzowie telewizji naziemnej wyposażeni w odbiorniki starszej generacji pozbawieni zostali dostępu do oferty nadawców komercyjnych do momentu zakupu nowego dekodera lub telewizora.

"Publicis Group oszacował wstępnie, że w trzecim kwartale 2022 roku wydatki na reklamę i sponsoring wyniosły ok. 0,9 mld zł (-1,2% r/r), a nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł rok do roku o 1,2 pkt proc. do 29,4% z 28,2% w okresie porównawczym" - czytamy dalej.

"Według wstępnych szacunków Publicis Group wydatki na reklamę i sponsoring w telewizji w trzech kwartałach 2022 roku wyniosły ok. 3,05 mld zł, notując spadek na poziomie 1,5% r/r. Opierając się na tych estymacjach, szacujemy, że nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł o 0,7 pkt proc. r/r do poziomu 28,8% w dziewięciu miesiącach 2022 roku" - podano także.

Średniomiesięczna liczba odsłon stron i aplikacji internetowych należących do Grupy Polsat-Interia osiągnęła poziom 2 mld w III kw. 2022 roku (-1,3% r/r) i 2,1 mld w dziewięciu miesiącach 2022 roku (+7% r/r). Należy zwrócić uwagę, że w II kw. 2021 roku Mediapanel rozszerzył definicję odsłony o odtworzenia materiałów wideo osadzonych na stronach internetowych, wskazano też w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 1 207,3 mln zł wobec 3 557,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)