Istotną rolę w procesie budowania cyberodporności ma Centrum Cyberbezpieczeństwa. Jest to instytucja gospodarki budżetowej, która powstała w 2021 r., a jej nadrzędnym zadaniem jest świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Organizacja ta zatrudnia doświadczonych specjalistów (OSCE, OSCP, CISSP, CEH, CompTIA Security+), których głównym zadaniem jest dbanie o cyberbezpieczeństwo (m.in. urządzeń mobilnych, nieruchomości, firm oraz organizacji) oraz zwiększanie świadomości obywateli w tym zakresie poprzez prowadzenie szkoleń Security Awareness, mających na celu przybliżenie podstaw cyberbezpieczeństwa, poczynając od bezpieczeństwa plików i haseł aż po inżynierię społeczną. Wskazuje także na popularne zagrożenia oraz najważniejsze zasady obrony przed nimi. Jednym z priorytetów Centrum Cyberbezpieczeństwa jest ochrona przed zagrożeniami przenoszonymi na nośnikach danych, czego dowodem jest innowacyjny produkt SecureBox, który wspiera ochronę nośników danych USB lub płyt CD/DVD.

W swej ofercie Centrum Cyberbezpieczeństwa świadczy usługę monitoringu Security Operation Center (SOC 24/7/365). Polega ona na zbieraniu i analizowaniu incydentów w infrastrukturze sieciowej poprzez zastosowanie zaawansowanych narzędzi, ich właściwą interpretację oraz podejmowanie stosownych działań.

Postawić na młodzież. Inicjatywy wspierające karierę w ICT

Jako instytucja publiczna Centrum Cyberbezpieczeństwa angażuje się również w projekty społeczne. Specjalnie z myślą o młodych pasjonatach cyberbezpieczeństwa stworzyliśmy konkurs „153+1”, którego ideą było sprawdzenie umiejętności uczestników, rywalizujących między sobą w formule Capture The Flag. Jest to znana na całym świecie formuła turnieju, która pozwala na dostrzeżenie najzdolniejszych etycznych hakerów z kraju i nie tylko. Konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Centrum Cyberbezpieczeństwa prowadzi również bezpłatne warsztaty i szkolenia skierowane do młodych ludzi pt. „CyberBezpieczny Uczeń” oraz dla seniorów pt. „CyberBezpieczny Senior”. Celem warsztatów jest zwiększanie świadomości młodzieży i seniorów w zakresie zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych wobec użytkowników urządzeń mobilnych.

Cyberprzestrzeń istotniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Przyspieszenie transformacji cyfrowej spowodowane pandemią, a następnie wojna wUkrainie pokazały, jak ważne jest zapewnienie ochrony w cyberprzestrzeni. To świat wirtualny bywa polem bitwy hackerów. Jednak należy pamiętać, że kwestia bezpieczeństwa w sieci dotyczy życia codziennego nas wszystkich (nie tylko urzędów i instytucji państwowych) – korzystanie młodzieży i dzieci z aplikacji, brak świadomości chociażby seniorów o zagrożeniach w Internecie, wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych przez SMS lub komunikatory internetowe to główne problemy dzisiejszego świata i obecnych czasów.

“W dzisiejszych czasach, głównie w związku z wojną toczącą się na Ukrainie, mamy świadomość, że ataki w cyberprzestrzeni nabierają na sile. Część z nich to naturalna okazja dla grup haktywistów sympatyzujących ze stroną rosyjską i realizujących proste typy ataków, takich jak DDoS, a część natomiast – jak zawsze – to pospolici przestępcy wykorzystujący zainteresowanie tematem wojny i tym, że tego typu wiadomości szybko, lepiej się „klikają".” - Jan Kostrzewa Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Centrum Cyberbezpieczeństwa było partnerem 17. Edycji konferencji European Cybersecurity Forum – CYBERSEC, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2023 w Katowicach.