"Do wykupu w 2020 r. (według stanu na 31 grudnia 2019 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 71,9 mld zł, w tym: obligacje hurtowe: 35,4 mld zł, obligacje detaliczne: 7,1 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 29,4 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Wartość środków przekazywanych w styczniu z budżetu na rynek wyniesie 7,1 mld zł, w tym wykupy SPW: 5,5 mld zł oraz  płatności odsetek z tytułu SPW: 1,6 mld zł, podano także.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 70,1 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 49,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 20,6 mld zł.

Na koniec grudnia 2019 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 646 mld zł, wobec 627,1 mld zł na koniec 2018 r., podał także resort.

Na koniec grudnia 2019 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,53 roku (4,49 roku na koniec 2018 r.), a długu ogółem wyniosła 4,97 roku (4,98 roku na koniec 2018 r.).

>>> Czytaj też: Grecja poniosła karę za kryzys, ale MFW i UE już nie. Mogą dalej „pomagać” [OPINIA]