Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Vladimír Šild zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Ferro ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 r., podała spółka.

"Emitent zawarł z p. Vladimírem Šildem - wiceprezesem zarządu emitenta oraz spółką zależną emitenta - Novaservis spol. s r.o. porozumienie, na mocy którego p. Šild zobowiązał się do rezygnacji ze wszystkich funkcji pełnionych przez niego w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta [...] ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 r. Jednocześnie na mocy zawartego porozumienia p. Šild zobowiązał się, że do dnia 30 czerwca 2020 r. będzie nadal wykonywał obowiązki dyrektora operacyjnego w Novaservis spol. s r.o. oraz zapewni właściwe przekazanie swoich obowiązków następcom. Nadto od dnia 1 lipca 2020 r. p. Šild będzie świadczył na rzecz emitenta usługi doradcze związane m.in. ze wsparciem, koordynacją i nadzorem nad Novaservis spol. s r.o., właściwym wdrożeniem w obowiązki swoich następców oraz wsparciem wszystkich projektów objętych Strategią F1 grupy kapitałowej emitenta na lata 2019-2023. Jednocześnie porozumienie przewiduje, iż p. Šild zostanie powołany z dniem 1 lipca 2020 roku na członka rady nadzorczej Novaservis spol. s r.o." - czytamy w komunikacie.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)