Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na dostawę konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF Battery Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 12 mln zł netto.
"Wskazane wyżej zamówienie jest pierwszym złożonym przez zamawiającego w ramach oferty MZRP na dostawę konstrukcji stalowej fabryki baterii BASF w Finlandii. Zgodnie z warunkami przyjętego zamówienia, zamówienie na pozostałą część konstrukcji stalowej może zostać złożone nie później niż w styczniu 2020 roku. Łączna wartość pierwszej i drugiej części dostaw w oparciu o złożoną przez MZRP ofertę i ustalone obecnie stawki jednostkowe mające zastosowanie do obu zamówień może wynieść szacunkowo ok. 8 mln euro (około 34,1 mln zł) netto. Oferta MZRP przewiduje termin realizacji całości konstrukcji stalowej na lipiec 2020 r." - czytamy w komunikacie.
Za realizację przedmiotu zamówienia MZRP otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 2,8 mln euro (około 12 mln zł), przy czym ostateczna wartość wynagrodzenia umownego obliczona zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac i stawek jednostkowych ustalonych w zamówieniu. Termin zakończenia dostaw konstrukcji stalowej objętych zamówieniem to lipiec 2020 r., podano również.
"Aktualne zamówienie jest efektem dotychczasowej, wieloletniej współpracy grupy kapitałowej Mostostal Zabrze z Grupą BASF związanej z budową oraz rozbudową fabryki katalizatorów w Środzie Śląskiej. Nadto jest początkiem współpracy w ramach innych projektów realizowanych przez Grupę BASF" - podsumowano.
Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)