Mostostal Warszawa: Cena w wezwaniu Acciony odpowiada wartości godziwej


Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Mostostalu Warszawa uważa cenę w wezwaniu Acciony (3,45 zł za jedną akcję) za odpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka.
"W ocenie zarządu, wezwanie jest zgodne z interesem spółki, ponieważ wzywający i Acciona S.A. będą realizować dotychczasową strategię rozwoju spółki, której celem jest dalsza rozbudowa portfela zamówień oraz zwiększenie generowanych przychodów. W sytuacji, gdyby doszło do skutecznego wezwania, spółka uzyska szerszy dostęp do wiedzy technicznej Acciony S.A. oraz będzie mogła skorzystać z referencji udzielonych przez Accionę S.A. Objęcie całego pakietu akcji spółki przez wzywającego w ocenie zarządu pozwoli na pozyskanie stabilnych źródeł finansowania, które pozwolą na trwałe umocnienie pozycji długoterminowej spółki na polskim rynku budowlanym oraz zabezpieczyć jej
bieżąca działalność" - czytamy w komunikacie.
Ponadto zarząd spółki potwierdził, że objęcie całego pakietu akcji przez wzywającego nie wpłynie istotnie na warunki zatrudnienia oraz miejsce prowadzenia działalności.
Pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie podał 2 lipca br., że Acciona Construccion wzywa do sprzedaży 9,98 mln akcji Mostostalu Warszawa, stanowiących 49,91% kapitału i głosów po 3,45 zł sztuka. Wzywający zamierza uzyskać łącznie 100% akcji Mostostalu Warszawa. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów wyznaczono na 23 lipca, a zakończenie na 21 sierpnia.
Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)