Torpol

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły przetarg, w którym brał udział Torpol, podała spółka. Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni".>>>>

Forte

Forte odnotowało 7,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 45,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ipopema Securities

Reklama

Ipopema Securities odnotowało 1,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Archicom

Archicom odnotował 11,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Oferta Archicomu aktualnie obejmuje ponad 1 900 lokali. W tym roku do sprzedaży trafiły łącznie 834 lokale w kolejnych etapach wrocławskich inwestycji Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Forma, Słoneczne Stabłowice oraz inwestycji Przylesie Marcelin w Poznaniu, podała spółka. Zapowiedziała też, że w II poł. 2018 r. uruchomi kilka kolejnych projektów. Bank gruntów Archicom pozwala w tej chwili na realizację łącznie blisko 5 700 lokali.>>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Polwax

Polwax przyjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki maksymalnie o kwotę 30 mln zł w drodze emisji akcji, podała spółka. Planowana liczba akcji serii E będzie nie większa niż 4 500 000 sztuk. Emisja przeprowadzona zostanie z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, przy czym oferty objęcia akcji będą kierowane przez zarząd z zachowaniem pierwszeństwa obecnych akcjonariuszy.>>>>

Mabion

Mabion odnotował 26,83 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 12,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Ultimate Games

Ultimate Games ustaliło datę premiery gry "Pro Fishing" w wersji PC na 30 listopada 2018 r., podała spółka. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany daty premiery gry. >>>>

IMC

IMC odnotowało 24,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 30,3 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pepees

- Pepees odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł.. 2018 r. wobec 8,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

PrimeBit Games

PrimeBit Games podpisał umowy współfinansowania trzech projektów na łączną sumę 400 tys. zł, co umożliwi przyspieszenie wybranych produkcji o kilka miesięcy, poinformował prezes Michał Ręczkowicz. >>>>

Ulma Construccion Polska

Ulma odnotowało 21,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Budimex

Konsorcjum Strabagu (lider, 50 proc. udziału) oraz Budimeksu podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 na odcinku węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem), poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury (MI) oraz spółek. Wartość umowy to 573,1 mln zł brutto.>>>>

Budimex zawarł z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek Rokietnica - Wronki, w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", podała spółka. Wartość umowy to 478,97 mln zł netto. >>>>

Kruk

Kruk oraz jego spółka zależna - ItaCapital z siedzibą w Mediolanie zawarły wiążącą umowę z Findomestic Banca S.p.A., której przedmiotem jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej ok. 300 mln euro (wg. kursu średniego NBP z 14 września 2018 r. - 1,3 mld zł). >>>>