Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Protektor, w ramach planu optymalizacji kosztowej oraz w wyniku przeprowadzenia analiz biznesowych i społecznych, zamierza uruchomić procedurę zwolnień grupowych, podała spółka. Protektor szacuje, że rozwiązanie umów o pracę dotyczyć może grupy od 30 do 85 osób. W samym roku 2018 plan zwolnień grupowych będzie miał dodatni efekt netto dla grupy, wskazano także
"Jednym z działań w ramach Planu Optymalizacji Kosztowej jest optymalizacja ścieżek produkcyjnych Grupy Protektor (łączne oszczędności wynikające z Planu mają wynieść ok. 10 mln zł. w pełnym roku kalendarzowym). Produkcja asortymentu dla marki ABEBA realizowana będzie na niezmienionym poziomie w innych lokalizacjach. Będzie to oznaczało, że w zakładzie produkcyjnym w Lublinie (najmniejszym z trzech posiadanych przez Grupę) asortyment produkcyjny zredukowany zostanie wyłącznie do marki Protektor" - przypomniano w komunikacie.
Głównym powodem takiej zmiany są szczegółowe analizy pokazujące realne koszty produkcji w tym zakładzie (spółka opracowała dwanaście scenariuszy architektury produkcyjnej).
"Zarząd emitenta szacuje, że wybrany scenariusz – najkorzystniejszy finansowo dla grupy – oznacza trwałą redukcję kosztu o 4 mln zł w pełnym roku kalendarzowym, przy jednorazowym maksymalnym koszcie zwolnień pracowników na poziomie 635 tys. zł. W samym roku 2018 plan zwolnień grupowych będzie miał dodatni efekt netto dla grupy" - czytamy dalej.

Przedmiotowe działanie ma na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania grupy i przygotowanie jej do dynamicznego wzrostu wolumenu sprzedaży (w tym efektywniejszego zarządzania posiadanymi mocami produkcyjnymi i kosztami). Działanie to jest efektem prac nad strategią grupy, realizowanych obecnie przez zarząd. Zarząd oczekuje, że do końca czerwca 2018 roku rada nadzorcza zapozna się z nowym dokumentem strategii, podano także.

"Zarząd szacuje, że rozwiązanie umów o pracę dotyczyć może grupy od 30 do 85 osób. Spółka zatrudnia aktualnie 171 pracowników. Liczba osób objętych zwolnieniem może zatem wynieść do 49% ogółu zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę. Proponowanym przez pracodawcę na tym etapie procesu kryterium doboru pracowników do przedmiotowego zwolnienia jest ocena ich kwalifikacji i kompetencji, jakości świadczonej pracy oraz dyspozycyjności - dokonana przez bezpośrednich przełożonych oraz szefów pionu. Kolejność dokonywania zwolnień uzależniona będzie od okresów wypowiedzenia umów o pracę poszczególnych pracowników" - czytamy dalej.
8 czerwca Protektor przyjął "Plan Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektor", którego strategicznym celem jest wygenerowania oszczędności na poziomie 10 mln zł w skali pełnego roku obrotowego. Zarząd szacuje, że całość działań przewidzianych w POK zostanie zrealizowana do końca 2018 r.
Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.
(ISBnews)