Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 1,43 mln zł wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,44 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 137,3 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 15,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 370,21 mln zł w porównaniu z 417,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 12,25 mln zł wobec 11,04 mln zł zysku rok wcześniej.
"Sprzedaż za III kwartały 2017 roku była o 11,8% niższa niż w analogicznym okresie roku 2016 i wyniosła 377,8 mln zł. Największe wzrosty zarejestrowano w segmentach Pieców Aluminium Process (+16%, zwłaszcza w spółkach Seco/Warwick Corp. i Seco/Warwick Retech), Pieców Atmosferowych (+4%) oraz Pieców Próżniowych (+13%). Sprzedaż segmentu części zamiennych i usług posprzedażnych – Aftersales zanotował spadek sprzedaży (-18%). Znaczny spadek sprzedaży odnotował segment Pieców Topialnych (-47%)" - czytamy w raporcie.
Sprzedaż grupy za III kwartały roku 2017 miała niższą średnią marżę brutto (12,4%) niż w tym samym okresie roku 2016 (21,9%), spowodowaną niższą marżą we wszystkich segmentach: Piece Topialne (-8,8% vs 15,1% za III kw. 2016), Piece Aluminium Proces (11,6% vs 21,6% za III kw. 2016), Piece Atmosferowe (9% vs. 16,4% za III kw. 2016), oraz Piece Próżniowe (22% vs. 26,5% za III kw. 2016), podano także.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)