Dekpol

Dekpol zawarł ze spółką z siedzibą na Litwie umowę o generalne wykonawstwo, której przedmiotem jest wybudowanie na terenie Litwy fabryki produkcyjnej o powierzchni ponad 20 tys. m2, poinformowała spółka. "Za wykonanie przedmiotu umowy spółka otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto w przedziale 20% - 25% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej spółki za 2016 rok. Realizacja przedmiotu umowy zostanie zakończona w terminie do końca kwietnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Umowa będzie realizowana przez półkę, przy czym spółka powołała również spółkę zależną z siedzibą na Litwie w celu lepszego zarządzania kontraktem, podano także.

Vantage Development

Akcjonariusze Vantage Development zgodzili się na skup do 2,19 mln akcji spółki po cenie 3,7 zł za sztukę w celu ich umorzenia, wynika z podjętych uchwał. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki upoważnia zarząd do nabycia od jednego z akcjonariuszy, Fedha sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, do 2 193 722 akcji celem ich umorzenia po cenie 3,7 zł za jedną akcje" - czytamy w uchwale. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałami NWZ, podano także.

>>> Zobacz też rekomendacje

Reklama

PGNiG

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) taryfę w zakresie dostarczania paliw gazowych dla odbiorców przemysłowych, podali Urząd i spółka. W taryfie przewidziano obniżkę cen gazu o 6,7-6,8%. >>>>

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia liczy, że w II połowie br. pozyska przynajmniej część z negocjowanych obecnie dużych i prestiżowych kontraktów na prace mostowe w Skandynawii, głównie Szwecji, poinformował ISBnews prezes Ryszard Matyka. >>>>

Erbud

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia, spółka zależna w 90% od Erbudu, zawarła z Galeria Libero - Projekt Echo - 120 umowę na wykonanie robót drogowych i sieciowych przy obiekcie Centrum Handlowe Libero w Katowicach za 38,9 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiot kontraktu: Przebudowa dróg w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki, Kolejowej, Gen. Zygmunta Waltera Jankego i Rzepakowej w Katowicach. Terminy realizacji: do 30 czerwca 2018" - czytamy w komunikacie.

AmRest Holdings SE

AmRest Holdings SE podpisał umowę ramową z KFC France SAS w sprawie nabycia 42 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne, za ok. 39,9 mln euro (ok. 169 mln zł), podał AmRest. >>>>

Uniwheels

Thomas Buchholz zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Uniwheels z dniem 2 sierpnia br., podała spółka. >>>>

ZPC Otmuchów

ZPC Otmuchów zawarły pakiet umów dotyczących sprzedaży wszystkich posiadanych 31 605 udziałów w spółce Jedność (tj. 99% kapitału) za kwotę 10,02 mln zł na rzecz dwóch osób zarządzających Jedność oraz podmiotu powiązanego z tymi osobami tj. TW2017, podała spółka. >>>>

PCC Rokita

PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji serii EB oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii EB w ramach V Programu Emisji Obligacji. Papiery będą miały łączną wartość nominalną 25 mln zł, podała spółka. "W ramach Programu spółka wyemituje 250 000 obligacji serii EB o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii EB wyniesie 25 000 000 zł. Obligacje serii EB oprocentowane będą w stałej wysokości 5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii EB w terminie 5 lat i 6 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii EB będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii EB, którego to zasady realizacji zostaną opisane w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii EB" - czytamy w komunikacie.

T-Bull

T-Bull udostępnił grę "Best Sniper: Shooting Hunter 3D" w sklepie Google Play (system Android), podała spółka. >>>>

Bank Millennium

Obligacje serii T o wartości 300 mln zł wyemitowane przez bank Millennium zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, 14 lipca, poinformowała giełda. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 14 lipca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 300 000 obligacji na okaziciela serii T spółki bank Millennium S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Auto Partner

Przychody ze sprzedaży Auto Partner wzrosły o 32,13% r/r w I półroczu br. do 439,35 mln zł, podała spółka. >>>>

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group (OEG) odnotowało 47,3 mln euro przychodów z hazardu w II kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 0,2% r/r, podała spółka. W całym I półroczu przychody OEG sięgnęły 94,3 mln euro, tj. o 1,1% więcej r/r. >>>>

Echo Polska Properties

Echo Polska Properties (EPP) sfinalizowało transakcję przejęcia Galerii Solnej w Inowrocławiu za 55,4 mln euro, podała spółka. Galeria Solna to obiekt otwarty w maju 2013 r., o powierzchni GLA ponad 23 500 m2, w pełni skomercjalizowany. Na terenie centrum znajdują się m.in.: Tesco, Media Markt, H&M, CCC, Reserved, Rossmann, Martes Sport, Deichmann, Smyk, Empik, uzupełnione o kawiarnie i przestrzeń gastronomiczna (food court) m.in. z restauracją McDonald's, strefą usługową oraz wiele salonów wiodących polskich i międzynarodowych sieci. W bezpośrednim sąsiedztwie centrum znajduje się market budowlany Dom i Ogród - Leroy Merlin, podano w komunikacie.

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał ze spółką Lipowe Zacisze umowę na realizację budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Lipowej w Pruszkowie za 53,85 mln zł netto, podała spółka. "Spółka podpisała z Lipowe Zacisze umowę o roboty budowlane w generalnym wykonawstwie na realizację inwestycji na nieruchomości zlokalizowanej w Pruszkowie przy ul. Lipowej. W skład inwestycji wchodzi wykonanie budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Lipowej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku wraz z układem komunikacyjnym, na które składać się będą drogi wewnętrzne, chodniki, tereny zielone, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie i oświetlenie" - czytamy w komunikacie.

OT Logistics

OT Logistics zamierza wznowić transport węgla ze śląskich kopalni do firmy energetycznej Kogeneracja Wrocław, poinformowała spółka. Będzie to pierwszy od kilku lat transport węgla rzeką Odrą na trasie Port Gliwice - Wrocław. >>>>

Gino Rossi

Gino Rossi podpisało ze spółką 7R Logistic warunkową przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku o pow. 2,9 ha za ponad 3,86 mln zł, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. "Przedmiotowa umowa zawiera warunki po spełnieniu których strony umowy zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie której sprzedający sprzeda kupującemu wolną od wszelkich praw i roszczeń ww. nieruchomość za cenę sprzedaży w wysokości 3 865 466 zł netto. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu się wszystkich warunków przez sprzedającego, nie wcześniej jednak niż dnia 31 lipca 2017 r. i nie później niż do dnia 7 września 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Play Communications

Planowany debiut Play Communications - właściciela 100% udziałów P4, operatora sieci Play - nie będzie miał bezpośredniego wpływu na ratingi grupy, ponieważ jej struktura kapitałowa nie ulega zmianie, podał Fitch Ratings. >>>>

Budimex

Budimex zawarł umowę z Tameh Polska na budowę turbozespołu parowego wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków, w ramach realizacji gazowego bloku energetycznego, opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55 MW, podał Budimex. Wartość przedmiotu kontraktu to 125,68 mln zł netto. >>>>

GetBack

GetBack zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w poniedziałek, 17 lipca, podała spółka. >>>>

Comp

Aktualizacja strategii Compu wraz z wieloletnimi prognozami finansowymi zostaną zaprezentowane do końca br., poinformował prezes Robert Tomaszewski. Spółka podała także, że sprzedaż do 200 tys. akcji spółki w ramach ABB przez Jacka Papaja zakończyła się z sukcesem i miała na celu przede wszystkim pozyskanie przez niego środków finansowych na realizację uzgodnień pomiędzy nim a spółką, dotyczących wzajemnych rozliczeń. >>>>

PKN Orlen

Artur Gabor złożył w czwartek oświadczenie o rezygnacji od 1 września tego roku z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen – poinformowała spółka. Obecnie rada nadzorcza płockiego koncernu liczy 8 osób. Gabor zasiada w niej od 2010 r. >>>>

Erbud

Erbud zawarł z Echo Investments umowę na budowę kompleksu mieszkaniowego wraz z otoczeniem, infrastrukturą zewnętrzną, infrastrukturą drogową, uzbrojeniem podziemnym, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Spiskiej w Krakowie (etap III), podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 17,2 mln zł. Termin rozpoczęcie robót wyznaczono na 13 lipca 2017 r., a zakończenia - na 14 kwietnia 2019 r.