Aktualizacja strategii Compu wraz z wieloletnimi prognozami finansowymi zostaną zaprezentowane do końca br., poinformował prezes Robert Tomaszewski. Spółka podała także, że sprzedaż do 200 tys. akcji spółki w ramach ABB przez Jacka Papaja zakończyła się z sukcesem i miała na celu przede wszystkim pozyskanie przez niego środków finansowych na realizację uzgodnień pomiędzy nim a spółką, dotyczących wzajemnych rozliczeń.

"Zajmujemy się obecnie przeglądem strategii Grupy Comp, której efektem będzie aktualizacja, a także przedstawienie założeń wieloletnich prognoz finansowych Grupy Comp. Planujemy koncentrować się na trzech dotychczasowych filarach biznesu: produkcji urządzeń i rozwiązań fiskalnych, rozwoju platformy M/platform i jej usług oraz integracji i bezpieczeństwie IT. Aktualizację strategii oraz prognozy finansowe będziemy chcieli przedstawić do końca bieżącego roku" - powiedział Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Zarząd prowadzi obecnie także działania zmierzające do usprawniania procesów biznesowych , a także zoptymalizowania zadłużenia Grupy i porządkowania bilansu. Jednym z efektów tych działań jest także rozwiązanie kwestii istniejących zobowiązań finansowych poprzedniego prezesa Jacka Papaja wobec spółki.

"Ostatnia transakcja sprzedaży 200 000 akcji Comp S.A. przez Jacka Papaja, miała na celu przede wszystkim pozyskanie przez niego środków finansowych na realizację uzgodnień pomiędzy nim a spółką, dotyczących wzajemnych rozliczeń. W wyniku przeprowadzonej transakcji, pan Jacek Papaj spłacił wszystkie swoje zobowiązania w stosunku do spółki, jednocześnie pozostając inwestorem długoterminowym w Comp S.A." - wyjaśnił Tomaszewski.

Według posiadanych przez zarząd Comp deklaracji, Jacek Papaj nie zamierza zmniejszać swojego zaangażowania poniżej progu 10% udziału w kapitale zakładowym spółki, podano także.

"Warto także podkreślić, że budowa przyśpieszonej książki popytu na 200 000 akcji Comp S.A., która miała miejsce w dn. 12 lipca br. zakończyła się z sukcesem w ciągu kilku godzin i towarzyszyło jej duże zainteresowaniem kilku polskich instytucji finansowych, co pokazuje że inwestorzy pozytywnie oceniają perspektywy rozwoju Grupy. Doceniając te perspektywy, również spółka CE Management Group, której jestem współwłaścicielem, zwiększa zgodnie z zapowiedziami swoje zaangażowanie w Comp" - dodał Tomaszewski.

Po ostatniej transakcji, która miała miejsce 27 czerwca, CE Management Group posiada 46 000 akcji Comp S.A. stanowiących 0,78% udziału w kapitale zakładowym. Zgodnie z publicznymi deklaracjami CE Management Group planuje dalsze zwiększanie udziału w kapitale, podsumowano.

Trzy dni temu Comp podał, że akcjonariusz Jacek Papaj rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB), którego celem była sprzedaż do 200 tys. akcji spółki, uprawniających do 3,37% głosów na walnym zgromadzeniu.

30 czerwca 2017 na stanowisko prezesa zarządu został powołany Robert Tomaszewski, natomiast dotychczasowy prezes Jacek Papaj został przewodniczącym rady nadzorczej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)