"W ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, Best zaoferował 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 50 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 1 do 17 października. W tym czasie prawidłowe zapisy złożyło 977 inwestorów na łącznie 529.060 obligacji. W związku z tym, że 16 października przekroczona została liczba dostępnych obligacji, zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach, tj. 16 i 17 października, zostały proporcjonalnie zredukowane. Średnia stopa redukcji wyniosła 23,4%" - czytamy w komunikacie.

Ostatecznie obligacje serii K2 zostały przydzielone 975 inwestorom. Przewidywany termin debiutu obligacji serii K2 na rynku Catalyst to 13 listopada 2014 r., podano również

Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

"Zgodnie z zapowiedziami, pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszej grupy, w szczególności na zwiększenie udziału w funduszu Best II NSFIZ z obecnych 17% do 100%. Po sfinalizowaniu transakcji fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją, wzrośnie wartość aktywów Grupy BEST oraz przejrzystość naszych sprawozdań finansowych, gdyż prezentowane w nich wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę naszej działalności" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Best TFI, a Best S.A. zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy. Udziały grupy Best w funduszach Best I NSFIZ, Best II NSFIZ i Best III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.