KDPW_CCP – spółka, która ma rozliczać transakcje instrumentami pochodnymi – ma już pierwszego klienta. Jest nim Raiffeisen Polbank. Pracujemy nad zawarciem kolejnych umów z dwoma bankami – deklaruje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Choć formalnie obowiązek rozliczania transakcji poprzez specjalne izby rozliczeniowe jeszcze nie wszedł w życie (nastąpi to dopiero w połowie przyszłego roku), spółka zależna KDPW już nęci banki. Każdy, kto przed końcem marca podpisze umowę z izbą, będzie w 2013 r. zwolniony z opłat wpisowej i rocznej – w sumie 70 tys. zł.
– Nawet gdybyśmy musieli płacić tę opłatę, to i tak jest ona kilkukrotnie niższa niż w podobnych izbach rozliczeniowych w Europie. Dla nas to był mocny argument – mówi DGP Mirosław Winiarczyk, dyrektor departamentu skarbu w Raiffeisen Polbanku. Ale dodaje, że dla banku uczestnictwo w KDPW_CCP to też narzędzie marketingowe. Raiffeisen chce w przyszłości przyciągać do siebie klientów finansowych i korporacyjnych z krajowego rynku, oferując im nie tylko zawarcie transakcji instrumentami pochodnymi, lecz także pośrednictwo w rozliczaniu tych transakcji w KDPW_CCP.
– Zakładamy, że takie podmioty chętniej będą przeprowadzać transakcje pochodne z tymi bankami, które umożliwią im ich rozliczenie w izbie. Bo to będzie dla nich i szybsze, i tańsze – mówi Winiarczyk.
Na razie KDPW_CCP chce rozliczać instrumenty pochodne na stopę procentową denominowane w złotych. Dariusz Marszałek z krajowego depozytu przyznaje, że spółka prowadzi też rozmowy z bankami z zagranicy, które zawierają złotowe transakcje pochodne. Według niego niskie opłaty nie są jedynym argumentem w negocjacjach. Izba krajowego depozytu daje też np. nieograniczony dostęp do płynności w złotych dzięki umowie z NBP. Zagraniczna izba clearingowa musiałaby ją pozyskać np. z rynku. KDWP_CCP dopuszcza też wnoszenie – oprócz wpłat w złotych – zabezpieczeń na depozyt zabezpieczający polskich bonów i obligacji skarbowych oraz akcji spółek z WIG-20.
Wymóg rozliczeń transakcji instrumentami pochodnymi z rynku nieregulowanego (OTC) to pomysł UE na przejrzystość rynku finansowego. W I etapie obowiązek będzie dotyczył kontraktów na stopę procentową.
  • 9 mld zł dzienne obroty pochodnymi na stopę procentową na OTC w 2011 r.
  • 60 proc. udział podmiotów zagranicznych w obrotach pochodnymi na stopę procentową
  • 5,6 mld zł średnia dzienna wartość kontraktami FRA, najpopularniejszymi na OTC