Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Games Operators zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br., przeznaczeniu zysku netto za 2019 roku w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 4 230 755,54 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.
(ISBnews)